Technical Committee


Sr.No. Name
01 Mrs Sandra Shroff
02 Mr.Ashok Panjwani
03 Rtn. Adv Angiras Shukla
04 Rtn. Kishore Surti
05 Rtn. Ashwin Modi
06 Mr B.D. Dalwadi
07 Mr Manoj L Patel
08 Dr Kalyana Sundaram
09 Dr Snehal Lokhandwala
10 Mr Pradeep Gohil
11 Mr N.K. Verma
12 Dr P V Krishna
13 Mr Sushil Kumar
14 Dr AKA Rathi
15 Dr M Sriram
16 Dr PA Joshi
17 Prof Dr VV Mahajani
18 Dr P.N. Parameswaran
19 Mr. S Sankara Narayanan
20 Mr Dilip Udas
21 PP Sunil Vakil
22 Mr. Shyam Maheshchandra Kabutarwala
23 Mr. H.T. Patel
24 Prof. R.N Shukla
25 Shri Manu M Patel
26 Mr.Mehul Patel
27 Dr. Amul Desai
28 Mr. D.H. Mirani
29 Dr.Sachin Parikh
30 Mr.S.B. Umarji
31 Mr M Nachimuthu
32 Mr.Sadanand Joglekar
33 Mr.Madhav Mohan
34 Mr.Vipul Gajera
35 Mr.S.M. Takalkar
36 Kirit Gandhi

© Shroff S. R. Rotary Institute of Chemical Technology. All rights reserved.

Developed By : Excelon Web Solutions